Just another WordPress site

Εξερευνώντας Ubiquiti Bullet2Exploring Ubiquiti Bullet2

Το Bullet2 είναι ένα AP/Bridge χτισμένο γύρω από το AR2316 SOC της Atheros. Ο επεξεργαστής του είναι τεχνολογίας MIPS 4Kc και χρονίζεται στα 180MHz. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο ασύρματο και 10/100 Ethernet MAC.Bullet2 is an AP/Bridge build around Atheros AR2316 SOC. Its CPU is based on MIPS 4Kc technology with a clock speed of 180MHz. It also features wireless and 10/100 Ethernet MAC.

Bullet2

Το μέγεθός του είναι αρκετά μεγαλύτερο από ότι θα περίμενε κανείς. Το σασί του είναι, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, από σταθεροποιημένο σε UV πλαστικό κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Αν και όλο φαίνεται να είναι από ABS υλικό, το παράθυρο των LED καλύπτεται από άλλο είδους πλαστικού. Ίσως αυτό είναι και ένα σημείο αδυναμίας του σασιού στις καιρικές συνθήκες.Its size is much bigger than someone would expect. According to manufacturer specs, the casing  is made of UV stabilized plastic and is suitable for outdoor use. Although it seems that all of the casing is made of ABS material, the LED window is covered by some other kind of plastic. This may be a point of weakness for the weather proofing properties of the device.

Bullet2 Ethernet

Δίπλα στην θύρα Ethernet υπάρχει το κουμπί reset. Επίσης αναγράφεται η μέγιστη τάση τροφοδοσίας που είναι τα 24VDC. Δεν υπάρχει υποδοχή για τροφοδοσία. Το Bullet2 τροφοδοτείται αποκλειστικά μέσω POE.Next to the Ethernet port is the reset button. The maximum supply voltage of 24VDC is also indicated. Bullet2 is powered exclusively through POE.

KSZ8721B 10/100 Base-TX διαθέτει ενσωματωμένα φίλτρα αλλά και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Η μνήμη Flash M25P32 έχει μέγεθος 32Mbit (4ΜΒ) και εγγυάται τουλάχιστον 100.000 κύκλους διαγραφής/εγγραφής ανά τομέα.There are at least two PCB layers. On the soldering side there is the 10/100 Base-TX physical layer transceiver, the Flash memory and the LEDs. KSZ8721B 10/100 Base-TX has on-chip filtering and very low power consumption. M25P32 Flash memory size is 32Mbit (4ΜΒ) and guarantees 100,000 erase/program cycles per sector

AR2316 SOC. Η SDRAM ICS42S16800 έχει μέγεθος 128Mbit (16MB) και χρονίζεται στα 133MHz. Ο μετασχηματιστής του 10/100 Base-TX είναι ο H16125MCG. Ο σταθεροποιητής τάσης είναι ο AOZ1210AI ο οποίος λειτουργεί με απόδοση μέχρι 95% ενώ μπορεί να δεχθεί τάσεις εισόδου που ξεκινάνε από 4,5V και φτάνουν έως 27V.On the component side there is the SDRAM, the 10/100 base-T transformer, the voltage regulator and AR2316 SOC. ICS42S16800 SDRAM size is 128Mbit (16MB) with clock speed at 133MHz. The 10/100 base-T transformer is H16125MCG. The voltage regulator is AOZ1210AI with an efficiency up to 95% and input voltage range from 4.5V to 27V.

Ανοίγοντας τη μεταλλική θωράκιση εμφανίζεται το AR2316 SOC. Το καπάκι αυτό, έχει παράθυρο στο σχήμα του ψυγείου ώστε να δροσίζεται καλύτερα το ολοκληρωμένο.As you open the metal shielding, AR2316 SOC can be accessed. There is a window for the heatsink on the metal shielding to better cool the IC.

Bullet2 AR2317

Πάνω στο AR2316 SOC είναι τοποθετημένο αυτοκόλλητο ψυγείο για να μην υπερθερμαίνεται.There is a sticky heatsink on AR2316 SOC to keep it cool

Φαίνεται πως ο pinheader για την σειριακή είναι κολλημένος με το χέρι…It looks like the serial pinheader is hand-soldered…

Τα LEDs βρίσκονται σε πλαστικές κυψέλες που οδηγούν το φως στα αντίστοιχα παραθυράκια ενδείξεων στο σασί.LEDs are in plastic cells which guide light to each indicator window on the casing.

Για να συνδεθούμε μέσω σειριακής στο Bullet2 χρειαζόμαστε μια διεπεφή από TTL σε RS-232.To connect to Bullet2 via serial we need a TTL to RS-232 interface

Επειδή η τάση λειτουργίας είναι τα 3,3V, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο ολοκληρωμένο που λειτουργεί σε αυτή την τάση όπως π.χ. το MAX3232. Η τάση τροφοδοσία για τη διεπαφή παρέχεται από το ίδιο το Bullet2.Supply voltage is 3.3V so we need some IC which can operate there e.g. MAX3232. The supply voltage for the interface is provided by Bullet2 itself.

Η απόσταση της καλωδιοταινίας από το Bullet2 προς τη διεπαφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.The length of the cable between Bullet2 and the interface should be as short as possible.

Μέσω σειριακής κονσόλας, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο RedBoot bootloader και να κάνουμε διάφορες εργασίες  στην μνήμη Flash και SDRAM όπως π.χ. να δοκιμάσουμε ένα custom firmware χωρίς να το φλασάρουμε, να επαναφέρουμε ένα νεκρό Bullet2, κλπ.We can access RedBoot bootloader via serial console and do several tasks on Flash memory and SDRAM like e.g. try a custom firmware without flashing it, revive a bricked Bullet2, etc.

Ευχαριστώ πολύ τον goldendragon που προσέφερε το ολοκαίνουριο Bullet2 του για δοκιμές!Special thanks to goldendragon for offering his brand new Bullet2 for testing!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 thoughts on “Εξερευνώντας Ubiquiti Bullet2Exploring Ubiquiti Bullet2